Page 9 - Catalogue Dien Roman 06.2022
P. 9

Light up your life     M3403     12.000   M312S     26.000   M322     46.000   M332     68.000

     MĂT APTOMAT KHỐI NHỎ   Ổ ĐƠN HAI CHẤU      Ổ ĐÔI HAI CHẤU      Ổ BA HAI CHẤU
     Blank plate for MCCB   2 pin single socket    2 pin double socket    2 pin triple socket
     M313M     58.000   M313L     60.000   M341S     17.500   M342S     33.000


     Ổ ĐƠN BA CHẤU CỠ M    Ổ ĐƠN BA CHẤU CỠ L    HẠT 1 CHIỀU CỠ NHỎ    HẠT 2 CHIỀU CỠ NHỎ
     3 pin multi function single socket 3 pin multi function single socket 1 way switch 2 way switch


                       20A
     M343S     16.500   M340S     82.000   M349S     20.000   M345S     63.000

     HẠT ĐÈN ĐỎ CỠ NHỎ     HẠT 20A CỠ NHỎ      HẠT CẦU CHÌ        HẠT TIVI CỠ NHỎ
     Red Indicator       20A double Pole switch  Fuse connection units   Television socket
     M344S 73.500     M348S 102.000    M347S  95.000   M346S  97.000   M350   7.300

     HẠT ĐIỆN THOẠI    HẠT MẠNG CAT5    CHIẾT ÁP ĐÈN CỠ 1/3 CHIẾT ÁP QUẠT CỠ 1/3 NÚT TRE TRƠN CỠ NHỎ
     4 wire telephone socket 8 wire computer socket Light dimmer Fan dimmer     Blank plate     *Giá đã bao gồm VAT                                 www.roman.vn 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14