Page 6 - Catalogue Dien Roman 06.2022
P. 6

LUXURY SERIES M6


     M601N     29.000   M602N     29.000   M603N     29.000   M606N     45.000

     MẶT 1 LỖ LOẠI NGANG    MẶT 2 LỖ LOẠI NGANG    MẶT 3 LỖ LOẠI NGANG    MẶT 6 LỖ LOẠI NGANG
     1 gang Plate       2 gangs Plate       3 gangs Plate       6 gangs Plate     M606V    45.000    M6071     32.000   M6072     32.000   M6073     33.000

     MẶT 6 LỖ VUÔNG      MẶT APTOMAT ĐƠN      MẶT APTOMAT ĐÔI      MẶT APTOMAT KHỐI
     6 gangs Plate       Blank plate for single circuit breaker Blank plate for double circuit breaker Blank plate for MCCB
     M6112     35.000   M6122N    63.000   M6123     97.000   M6113    590.000

     Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU     Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU     Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG Ổ ĐƠN + 2 Ổ USB 1A+2A
     2 pins single socket 16A - 250V 2 pins double socket 16A - 250V 3 pins multi function double socket Single socket +2 ports USB 1A+2A


      6 www.roman.vn                                   *Giá đã bao gồm VAT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11