Page 7 - Catalogue Dien Roman 06.2022
P. 7

Light up your life


                                    20A
     M641S     25.000   M642S     35.000   M640S     92.000

     HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU CỠ NHỎ HẠT CÔNG TẮC 2 CHIỀU CỠ NHỎ HẠT CÔNG TẮC 20A
     1 way switch 16A -250V  2 way switch 16A -250V  20A double pole switch
     M6521     56.000   M6541     78.000   M6543     92.000   M6542     98.000


     HẠT CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU BỘ CÔNG TẮC 4 HẠT 1 CHIỀU BỘ CÔNG TẮC 3 HẠT 1 CHIỀU - 1 HẠT 2 CHIỀU BỘ CÔNG TẮC 2 HẠT 1 CHIỀU - 2 HẠT 2 CHIỀU
     Double switches 1 way   4 switches 1way set    3 switches 1way - 1 switch 2way set 2 switches 1way - 2 switches 2way set     M649S     21.500   M648S    106.000    M644S     76.000   M645S     66.000


     HẠT CẦU CHÌ        HẠT MẠNG CAT 5      HẠT ĐIỆN THOẠI      HẠT TIVI
     Fused connection units  8 wire computer socket  4 wire telephone socket  TV Socket     M643S     19.000   M6000     7.500   M646S     99.000   M647S     95.000

     HẠT ĐÈN BÁO        NÚT CHE TRƠN       CHIẾT ÁP ĐÈN CỠ 1/3    CHIẾT ÁP QUẠT CỠ 1/3
     Indicator         Moulded removable plug  Light dimmer       Fan control


     *Giá đã bao gồm VAT                                 www.roman.vn 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12