Page 4 - Catalogue Dien Roman 06.2022
P. 4

TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI


                                      THÁ CH THỨC THỜI GIA N


      LUXURY SERIES M6 PLUS

     M6801N        68.000     M6802N       68.000     M6803N       68.000

     MẶT VIỀN INOX 1 LỖ NGANG      MẶT VIỀN INOX 2 LỖ NGANG      MẶT VIỀN INOX 3 LỖ NGANG
     1 gang inox plate          2 gangs inox plate         3 gangs inox plate
     M68071       80.000     M68072       80.000     M68073        80.000

     MẶT VIỀN INOX APTOMAT ĐƠN      MẶT VIỀN INOX APTOMAT ĐÔI     MẶT VIỀN INOX APTOMAT KHỐI
     Blank plate for single circuit breaker Blank plate for double circuit breaker Blank plate for MCCB      4 www.roman.vn                                   *Giá đã bao gồm VAT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9