Page 2 - Catalogue Project 2023 (1)
P. 2

ĐÈN LED
       04                12                16


       TUBE LED             ĐÈN GƯƠNG            MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP


       06                13                17


       DOWNLIGHT            ĐÈN TƯỜNG            ĐÈN CHỐNG CHÁY NỔ & BÁO KHÔNG


       08                14                18


       DOWNLIGHT & ỐP TRẦN       ĐÈN CHIẾU RỌI          ĐÈN ĐƯỜNG


       10                15                20


       PANEL & MÁNG CÔNG NGHIỆP     ĐÈN NHÀ XƯỞNG          ĐÈN EXIT & ĐÈN SỰ CỐ       THIẾT BỊ ĐIỆN       23                26                29       THIẾT BỊ CẢM ỨNG & ĐẾ ÂM     CÔNG TẮC Ổ CẮM M3        APTOMAT & TỦ APTOMAT & CHUÔNG

       24                27                30       CÔNG TẮC Ổ CẮM M6 PLUS      CÔNG TẮC Ổ CẮM Q         Ổ CẮM ÂM SÀN

       25                28                31       CÔNG TẮC Ổ CẮM M6        QUẠT THÔNG GIÓ          ỐNG LUỒN & PHỤ KIỆN
   1   2   3   4   5   6   7