Thiết bị chiếu sáng LED

   

Trang chủ

>

Thiết bị gia dụng

>

Máy làm mát

Máy làm mát HAC3200A1

Máy làm mát HAC3200A1

Chức năng:
- Chức năng tạo Ion âm
- Khay chứa đá hộp Gel
- 3 tốc độ gió tùy chỉnh
- Đảo gió đa chiều
- Chế độ hẹn giờ: 1 - 24h
Máy làm mát RHC0800/1R

Máy làm mát RHC0800/1R

Chức năng:
- Chức năng tạo Ion âm
- Khay chứa đá hộp Gel
- 3 tốc độ gió tùy chỉnh
- Đảo gió đa chiều
- Chế độ hẹn giờ: 0.5 - 7.5h
Máy làm mát HAC3600A1

Máy làm mát HAC3600A1

Chức năng:
- Chức năng tạo Ion âm
- Khay chứa đá hộp Gel
- 3 tốc độ gió tùy chỉnh
- Đảo gió đa chiều
- Chế độ hẹn giờ: 1-2-4h
Máy làm mát HAC5500A1

Máy làm mát HAC5500A1

Chức năng:
- Chức năng tạo Ion âm
- Khay chứa đá hộp Gel
- 3 tốc độ gió tùy chỉnh
- Đảo gió đa chiều
- Chế độ hẹn giờ: 1-9h
Máy làm mát HAC6000A2

Máy làm mát HAC6000A2

Chức năng:
- Chức năng tạo Ion âm
- Khay chứa đá hộp Gel
- 3 tốc độ gió tùy chỉnh
- Đảo gió đa chiều
- Cảm biến hết nước
tamkim


hotline