Thiết bị chiếu sáng LED

   

Trang chủ

>

Thiết bị gia dụng

>

Đèn sạc tích điện

Đèn sạc tích điện ELE2024

Đèn sạc tích điện ELE2024

Đèn sạc có thể thắp sáng liên tục lên đến 4 giờ
Tuổi thọ lên đến 100.000
Đèn sạc tích điện ELE2023

Đèn sạc tích điện ELE2023

Đèn sạc có thể thắp sáng liên tục lên đến 20 giờ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ
Đèn sạc tích điện ELE2020

Đèn sạc tích điện ELE2020

Đèn có thể thắp sáng liên tục 4 giờ, có thể sử dụng trong nhà, mang đi cắm trại, trong nhà kho...
Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 20h
Đèn sạc tích điện ELE2002/Y

Đèn sạc tích điện ELE2002/Y

Đèn có thể thắp sáng liên tục 30 giờ 
Có thể sử dụng trong nhà, mang đi cắm trại, trong nhà kho...
Đèn sạc tích điện ELE2002/R

Đèn sạc tích điện ELE2002/R

Đèn có thể thắp sáng liên tục 30 giờ
Có thể sử dụng trong nhà, mang đi cắm trại, trong nhà kho...
Đèn sạc tích điện ELE2016

Đèn sạc tích điện ELE2016

Đèn có thể thắp sáng liên tục 30 giờ
Có thể sử dụng trong nhà, mang đi cắm trại, trong nhà kho..
tamkim