Thiết bị chiếu sáng LED

   

Trang chủ

>

Thiết bị gia dụng

>

Đèn học sinh

Đèn học sinh EHS9013/P

Đèn học sinh EHS9013/P

Đèn bàn LED cho ánh sáng liên tục, không nhấp nháy giúp cho mắt không phải điều tiết liên tục.
Đèn học sinh EHS9013/Y

Đèn học sinh EHS9013/Y

Đèn bàn LED cho ánh sáng liên tục, không nhấp nháy giúp cho mắt không phải điều tiết liên tục.
Đèn học sinh EHS9011B

Đèn học sinh EHS9011B

Đèn bàn LED cho ánh sáng liên tục, không nhấp nháy giúp cho mắt không phải điều tiết liên tục.
Đèn học sinh EHS9011/G

Đèn học sinh EHS9011/G

Đèn bàn LED cho ánh sáng liên tục, không nhấp nháy giúp cho mắt không phải điều tiết liên tục.
Đèn chống cận thị EHS9010/B

Đèn chống cận thị EHS9010/B

Đèn chống cận thị tích hợp thêm đèn ngủ được thiết kế với nút cảm ứng với 3 chế độ ánh sáng.
Đèn chống cận thị EHS9010/G

Đèn chống cận thị EHS9010/G

Đèn bàn LED cho ánh sáng liên tục, không nhấp nháy giúp cho mắt không phải điều tiết liên tục.

tamkim