Thiết bị chiếu sáng LED

   

Trang chủ

>

Thiết bị gia dụng

>

Đèn sạc tích điện

Đèn sạc tích điện ELE2014

Đèn sạc tích điện ELE2014

Đèn chiếu sáng liên tục lên đến 25 giờ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Đèn sạc tích điện ELE2015

Đèn sạc tích điện ELE2015

Đèn sạc có thể thắp sáng liên tục lên đến 15 giờ
Tuổi thọ lên đến 30.000
Đèn sạc tích điện ELE2017B

Đèn sạc tích điện ELE2017B

Đèn sạc có thể thắp sáng liên tục lên đến 20 giờ
Tuổi thọ lên đến 30.000
Đèn sạc tích điện ELE2008

Đèn sạc tích điện ELE2008

Đèn sạc có thể thắp sáng liên tục lên đến 4 giờ
Tuổi thọ lên đến 30.000
Đèn sạc đội đầu ELE2019

Đèn sạc đội đầu ELE2019

Đèn sạc có thể thắp sáng liên tục lên đến 8 giờ
Tuổi thọ lên đến 30.000
Đèn sạc đội đầu ELE2021

Đèn sạc đội đầu ELE2021

Đèn sạc có thể thắp sáng liên tục lên đến 8-15 giờ
Tuổi thọ lên đến 30.000
tamkim