Thiết bị chiếu sáng LED

   

Trang chủ

>

Thiết bị gia dụng

>

Đèn sạc tích điện

Đèn sạc tích điện ELE2014

Đèn sạc tích điện ELE2014

Đèn chiếu sáng liên tục lên đến 25 giờ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ
Công suất: 10W
Thời gian sạc: 20 - 24h
Thời gian sáng: 2 - 25h
Kích thước: 133x246 mm
Đèn sạc tích điện ELE2017

Đèn sạc tích điện ELE2017

Đèn chiếu sáng liên tục lên đến 20 giờ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ
Công suất đèn chiếu sáng 9W
Công suất đèn chiếu rọi 0,5W
Thời gian sạc: 20 - 24h
Thời gian sáng: 3 - 20h
Đèn sạc tích điện ELE2008

Đèn sạc tích điện ELE2008

Đèn thắp sáng liên tục lên đến 4 giờ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ
Công suất 3W
Thời gian sạc: 10 - 12h
Thời gian sáng: 2 - 4h
Kích thước: 80x188mm
Đèn sạc đội đầu ELE2019

Đèn sạc đội đầu ELE2019

Đèn chiếu sáng liên tục lên đến 8 giờ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ
Công suất: 3W
Thời gian sạc: 1 - 2h
Kích thước: 72x62 mm
Chống được nước mưa
Đèn sạc đội đầu ELE2021

Đèn sạc đội đầu ELE2021

Đèn chiếu sáng liên tục lên đến 4 giờ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ
Công suất: 3W
Thời gian sạc: 10h
Kích thước 73x53 mm
Chống được nước mưa
Đèn sạc đội đầu ELE2005/3W

Đèn sạc đội đầu ELE2005/3W

Đèn chiếu sáng liên tục lên đến 4 giờ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ
Công suất: 3W
Thời gian sạc: 12 - 15h
Kích thước: 75x75 mm
Chống được nước mưa
tamkim