Italia  |  English  |  Tiếng Việt
THIẾT BỊ ĐIỆN

Series A

Mặt một lỗ
R9801
Mặt một lỗ
13,800 VNĐ
Mặt hai lỗ
R9802
Mặt hai lỗ
13,800 VNĐ
Mặt ba lỗ
R9803
Mặt ba lỗ
13,800 VNĐ
Mặt bốn lỗ
R9804
Mặt bốn lỗ
18,500 VNĐ
Mặt năm lỗ
R9805
Mặt năm lỗ
19,200 VNĐ
Mặt sáu lỗ
R9806
Mặt sáu lỗ
19,200 VNĐ
Ổ cắm đơn 2 chấu
R9810
Ổ cắm đơn 2 chấu
34,500 VNĐ
Ổ cắm đôi 2 chấu
R9820
Ổ cắm đôi 2 chấu
54,500 VNĐ
Ổ cắm ba 2 chấu
R9830
Ổ cắm ba 2 chấu
68,000 VNĐ
Mặt aptomat tép đơn
R9841
Mặt aptomat tép đơn
15,400 VNĐ
Mắt Aptomat tép đôi
R9842
Mắt Aptomat tép đôi
15,400 VNĐ
Mặt Aptomat khối nhỏ
R9843N
Mặt Aptomat khối nhỏ
16,000 VNĐ
Hạt công tắc 2 cực 20A
R5820.20A
Hạt công tắc 2 cực 20A
71,000 VNĐ
Cầu chì ống
R5810
Cầu chì ống
25,000 VNĐ
Ổ cắm tivi
R5805
Ổ cắm tivi
48,000 VNĐ
Trang:  [1] 2