Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG - LED

>

Đèn nhà xưởng

Đèn nhà xưởng ELW3006/100W

Đèn nhà xưởng ELW3006/100W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 100 W
 • Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • D417 x H415
 • 1,500,000 VNĐ
Đèn nhà xưởng ELW3006/120W

Đèn nhà xưởng ELW3006/120W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 120 W
 • Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • D417 x H415
 • 1,700,000 VNĐ
Đèn nhà xưởng ELW3006/150W

Đèn nhà xưởng ELW3006/150W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 150 W
 • Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • D417xH415
 • 2,000,000 VNĐ
Đèn nhà xưởng ELW3006/180W

Đèn nhà xưởng ELW3006/180W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 180 W
 • Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • D417xH415
 • 2,300,000 VNĐ
Đèn nhà xưởng ELW3006/200W

Đèn nhà xưởng ELW3006/200W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 200 W
 • Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • D417xH415
 • 2,600,000 VNĐ
Đèn nhà xưởng ELW3006/100W

Đèn nhà xưởng ELW3006/100W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 100 W
 • Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • D417xH415
 • 1,500,000 VNĐ
Đèn nhà xưởng ELW3006/120W

Đèn nhà xưởng ELW3006/120W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 120 W
 • Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • D417xH415
 • 1,700,000 VNĐ
Đèn nhà xưởng ELW3006/150W

Đèn nhà xưởng ELW3006/150W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 150 W
 • Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • D417xH415
 • 2,000,000 VNĐ
Đèn nhà xưởng ELW3006/180W

Đèn nhà xưởng ELW3006/180W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 180 W
 • Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • D417xH415
 • 2,300,000 VNĐ
Đèn nhà xưởng ELW3006/200W

Đèn nhà xưởng ELW3006/200W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 200 W
 • Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • D417xH415
 • 2,600,000 VNĐ
Đèn nhà xưởng Hight Bay ELW3005-45/85W

Đèn nhà xưởng Hight Bay ELW3005-45/85W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 85 W
 • chóa nhôm, chao nhựa
 • 30000 giờ
 • 390x390x440
 • 1,350,000 VNĐ
Đèn nhà xưởng Hight Bay ELW3005-45/110W

Đèn nhà xưởng Hight Bay ELW3005-45/110W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 110 W
 • chóa nhôm, chao nhựa
 • 30000 giờ
 • 390x390x440
 • 1,550,000 VNĐ
Đèn nhà xưởng Hight Bay ELW3005-120/85W

Đèn nhà xưởng Hight Bay ELW3005-120/85W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 85 W
 • Chao đèn bằng nhôm
 • 30000 giờ
 • 450x450x340
 • 1,350,000 VNĐ
Đèn nhà xưởng Hight Bay ELW3005-120/110W

Đèn nhà xưởng Hight Bay ELW3005-120/110W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 110 W
 • Chao đèn bằng nhôm
 • 30000 giờ
 • 450x450x340
 • 1,550,000 VNĐ
tamkim


hotline