Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn Downlight LED

Đèn Downlight Led ELD2501/8W

Đèn Downlight Led ELD2501/8W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 8 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 150x150x68(mm)
 • 168,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2202/3A,W

Đèn Downlight LED ELD2202/3A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 3 W
 • Mặt nhựa, Thân thép
 • 30000 giờ
 • 103x53(mm)
 • 45,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2103/7C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2103/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Nhôm đúc, bề mặt mạ vàng
 • 30000 giờ
 • 103x41
 • 280,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2202/5A,W

Đèn Downlight Led ELD2202/5A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 5 W
 • Vỏ nhựa, thân thép
 • 30000 giờ
 • 110x53(mm)
 • 80,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2104/5C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2104/5C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Nhôm đúc, mạ đồng bề mặt
 • 30000 giờ
 • 103x41
 • 250,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2104/7C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2104/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Nhôm đúc, mạ đồng bề mặt
 • 30000 giờ
 • 103x41
 • 280,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2003/5C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2003/5C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Nhôm đúc, bề mặt mạ vàng
 • 30000 giờ
 • 103x41 (mm)
 • 250,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2003/7C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2003/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Nhôm đúc, bề mặt mạ vàng
 • 30000 giờ
 • 103x41(mm)
 • 280,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2004/5C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2004/5C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Nhôm đúc, mạ đồng bề mặt
 • 30000 giờ
 • 103x41
 • 250,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2004/7C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2004/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Nhôm đúc, mạ đồng bề mặt
 • 30000 giờ
 • 103x41
 • 280,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2103/5C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2103/5C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Nhôm đúc, bề mặt mạ vàng
 • 30000 giờ
 • 103x41
 • 250,000 VNĐ
tamkim


hotline