Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn Downlight LED

Đèn Downlight Led nhôm đúc ELD2010/6A,W

Đèn Downlight Led nhôm đúc ELD2010/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Chao bằng nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38 mm
 • 105,000 VNĐ
Đèn Downlight Led nhôm đúc ELD2010/8A,W

Đèn Downlight Led nhôm đúc ELD2010/8A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 8 W
 • Chao bằng nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 116x35 mm
 • 130,000 VNĐ
Đèn Downlight Led nhôm nhựa ELD2102/3A,W

Đèn Downlight Led nhôm nhựa ELD2102/3A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 3 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 105x47 mm
 • 79,000 VNĐ
Đèn Downlight LED nhôm nhựa ELD2102/5A,W

Đèn Downlight LED nhôm nhựa ELD2102/5A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 125x58 mm
 • 108,000 VNĐ
Đèn Downlight Led nhôm nhựa ELD2102/7A,W

Đèn Downlight Led nhôm nhựa ELD2102/7A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 7 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 137x65 mm
 • 136,000 VNĐ
Đèn Downlight Led nhôm nhựa ELD2102/9A,W

Đèn Downlight Led nhôm nhựa ELD2102/9A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 9 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 137x65 mm
 • 165,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2009/9W

Đèn Downlight Led ELD2009/9W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 9 W
 • Chao bằng nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 145 (mm)
 • 250,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2009/12W

Đèn Downlight LED ELD2009/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 12 W
 • Chao bằng nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 178(mm)
 • 299,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2009/15W

Đèn Downlight LED ELD2009/15W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 15 W
 • Chao bằng nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 178 mm
 • 325,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2009/18W

Đèn Downlight LED ELD2009/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 18 W
 • Chao bằng nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 191 mm
 • 360,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2009/24W

Đèn Downlight LED ELD2009/24W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 24 W
 • Chao bằng nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 191 mm
 • 399,000 VNĐ
Đèn Downlight Led nhôm đúc ELD2020/4A,W

Đèn Downlight Led nhôm đúc ELD2020/4A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 4 W
 • Chao bằng nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x35 mm
 • 65,000 VNĐ
Đèn Downlight Led nhôm đúc ELD2020/6A,W

Đèn Downlight Led nhôm đúc ELD2020/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 6 W
 • Chao bằng nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 0 giờ
 • 116x35 mm
 • 92,000 VNĐ
Đèn Downlight Led nhôm đúc ELD2020/8A,W

Đèn Downlight Led nhôm đúc ELD2020/8A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 8 W
 • Chao bằng nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 116x35 mm
 • 110,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2501/4A,W

Đèn Downlight LED ELD2501/4A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 4 W
 • Vỏ nhựa tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 108x108x47 (mm)
 • 85,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2501/6A,W

Đèn Downlight LED ELD2501/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 121 x 121 x 62 (mm)
 • 125,000 VNĐ
tamkim


hotline