Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn tube LED

Thân máng Tube LED T8 có sẵn Driver ELB8DT120.1

Thân máng Tube LED T8 có sẵn Driver ELB8DT120.1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Tube LED
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1200 x 45 x 28 (mm)
 • 48,000 VNĐ
Thân máng Tube LED T8 có sẵn Driver ELB8DT120.2

Thân máng Tube LED T8 có sẵn Driver ELB8DT120.2

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1227 x 45 x 28 (mm)
 • 65,000 VNĐ
 Thân máng Tube Led T8 có sẵn Driver ELB8TA60.1

Thân máng Tube Led T8 có sẵn Driver ELB8TA60.1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Tube LED
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 627 x 32 x 46
 • 30,000 VNĐ
Thân máng Tube Led T8 có sẵn Driver ELB8TA120.1

Thân máng Tube Led T8 có sẵn Driver ELB8TA120.1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Tube LED
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1227 x 32 x 46
 • 36,000 VNĐ
Máng đèn tube led T8 - ELB8T60.1

Máng đèn tube led T8 - ELB8T60.1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Tube LED
 • 0 W
 • Thân máng để lắp bóng LED tích hợp sẵn Driver
 • 0 giờ
 • 627 x 45 x 28
 • 24,000 VNĐ
Máng đèn tube led T8 - ELB8T120.1

Máng đèn tube led T8 - ELB8T120.1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Tube LED
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1227 x 32 x 46
 • 28,000 VNĐ
Máng đèn tube led T8 - ELB8T120.2

Máng đèn tube led T8 - ELB8T120.2

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Tube LED
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1227 x 32 x 46
 • 48,000 VNĐ
tamkim