Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Bóng đèn LED Bulb

Chóa bóng Bulb - TKLV710026/120

Chóa bóng Bulb - TKLV710026/120

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Sử dụng bóng 40W
 • 0 W
 • Nhựa PP
 • 0 giờ
 • 38,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7028/3A,W

Bóng đèn LED Bulb ELB7028/3A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 3 W
 • Tản nhiệt nhôm, chao PC
 • 30000 giờ
 • 45x80
 • 29,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7028/5A,W

Bóng đèn LED Bulb ELB7028/5A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 55x95 mm
 • 35,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7028/7A,W

Bóng đèn LED Bulb ELB7028/7A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 60x113
 • 40,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7028/9A,W

Bóng đèn LED Bulb ELB7028/9A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 60x113
 • 48,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7028/12A,W

Bóng đèn LED Bulb ELB7028/12A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 12 W
 • Chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 70x138 mm
 • 58,000 VNĐ
Bóng đèn chống nước mưa ELB7036/18W

Bóng đèn chống nước mưa ELB7036/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 18 W
 • Chao nhựa, Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 80x152 mm
 • 86,000 VNĐ
Bóng đèn chống nước mưa ELB7036/28W

Bóng đèn chống nước mưa ELB7036/28W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 28 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 0 giờ
 • 100x180
 • 138,000 VNĐ
Bóng đèn chống nước mưa ELB7036/36W

Bóng đèn chống nước mưa ELB7036/36W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 36 W
 • Chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 0 giờ
 • 118x216
 • 188,000 VNĐ
Bóng Bulb chạy điện DC ELB7910/7W

Bóng Bulb chạy điện DC ELB7910/7W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 68x112 mm
 • 54,000 VNĐ
Bóng Bulb chạy điện DC ELB7910/9W

Bóng Bulb chạy điện DC ELB7910/9W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 78x120
 • 61,000 VNĐ
Bóng Bulb chạy điện DC ELB7910/18W

Bóng Bulb chạy điện DC ELB7910/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 18 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 102x152
 • 91,000 VNĐ
tamkim


hotline