Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Bóng đèn LED Bulb

Chóa bóng Bulb - TKLV710026/80

Chóa bóng Bulb - TKLV710026/80

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Sử dụng bóng 20W
 • 0 W
 • Nhựa PP
 • 0 giờ
 • 32,000 VNĐ
Chóa bóng Bulb - TKLV710026/100

Chóa bóng Bulb - TKLV710026/100

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Dùng cho bóng 30W
 • 0 W
 • Nhựa PP
 • 0 giờ
 • 42,000 VNĐ
Chóa bóng Bulb - TKLV710026/120

Chóa bóng Bulb - TKLV710026/120

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Dùng cho bóng 40W
 • 0 W
 • Nhựa PP
 • 0 giờ
 • 42,000 VNĐ
Bóng đèn công suất lớn ELB7036/18W

Bóng đèn công suất lớn ELB7036/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 18 W
 • Chao nhựa, Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 80x152
 • 86,000 VNĐ
Bóng đèn công suất lớn ELB7036/28W

Bóng đèn công suất lớn ELB7036/28W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 28 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 0 giờ
 • 100x180
 • 145,000 VNĐ
Bóng đèn công suất lớn ELB7036/36W

Bóng đèn công suất lớn ELB7036/36W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 36 W
 • Chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 0 giờ
 • 118x216
 • 193,000 VNĐ
Bóng Bulb chạy điện DC ELB7910/7W

Bóng Bulb chạy điện DC ELB7910/7W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 60x110
 • 54,000 VNĐ
 Bóng Bulb chạy điện DC ELB7910/9W

Bóng Bulb chạy điện DC ELB7910/9W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 65x115
 • 61,000 VNĐ
Bóng Bulb chạy điện DC ELB7920/18W

Bóng Bulb chạy điện DC ELB7920/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 18 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 80x150
 • 91,000 VNĐ
tamkim