Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

>

Máng đèn huỳnh quang RMA120.1P

Máng đèn huỳnh quang RMA120.1P

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Huỳnh quang
 • 40 W
 • Nhựa
 • 0 giờ
 • a:1240mm; b:105mm; h:35mm
 • 258,000 VNĐ
Máng đèn huỳnh quang RMA120.1T

Máng đèn huỳnh quang RMA120.1T

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Huỳnh quang
 • 40 W
 • Nhựa
 • 0 giờ
 • a:1340mm; b:115mm; h:45mm
 • 275,000 VNĐ
Máng đèn huỳnh quang RMA60.2V

Máng đèn huỳnh quang RMA60.2V

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Huỳnh quang
 • 40 W
 • Nhựa
 • 0 giờ
 • a:640mm; b:160mm; h:63mm
 • 266,000 VNĐ
Máng đèn huỳnh quang RMA120.2SE

Máng đèn huỳnh quang RMA120.2SE

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Huỳnh quang
 • 80 W
 • Nhựa + Thép
 • 0 giờ
 • a:1306mm; b:200mm; h:80mm
 • 875,000 VNĐ
Máng đèn huỳnh quang RVE60.1TK

Máng đèn huỳnh quang RVE60.1TK

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Huỳnh quang
 • 18 W
 • Nhựa
 • 0 giờ
 • a:627mm; b:45mm; h:28mm
 • 112,000 VNĐ
Máng đèn huỳnh quang RVE60.1TV

Máng đèn huỳnh quang RVE60.1TV

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Huỳnh quang
 • 18 W
 • Thép Inox
 • 0 giờ
 • a:627mm; b:45mm; h:28mm
 • 163,000 VNĐ
Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng RLE60T

Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng RLE60T

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Huỳnh quang
 • 18 W
 • Nhựa
 • 0 giờ
 • a:1227mm; b:53mm; h:21mm
 • 120,000 VNĐ
tamkim


02437830549