Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Máng đèn dân dụng

Máng đèn thông dụng RVE60.1TK

Máng đèn thông dụng RVE60.1TK

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 18 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 627 x 45 x 28(mm)
 • 96,000 VNĐ
Máng đèn thông dụng RVE120.1TK

Máng đèn thông dụng RVE120.1TK

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 36 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1227 x 45 x 28 (mm)
 • 120,000 VNĐ
Máng đèn thông dụng RVE120.2TK

Máng đèn thông dụng RVE120.2TK

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 40 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1227 x 45 x 28 (mm)
 • 196,000 VNĐ
Máng đèn siêu mỏng RLE 60T

Máng đèn siêu mỏng RLE 60T

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 18 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 627x53x21 (mm)
 • 98,000 VNĐ
Máng đèn siêu mỏng RLE120.1T

Máng đèn siêu mỏng RLE120.1T

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 36 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1227 x 53 x 21 (mm)
 • 115,000 VNĐ
Máng đèn siêu mỏng chấn lưu cơ RLE120.2T

Máng đèn siêu mỏng chấn lưu cơ RLE120.2T

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 40 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1227 x 53 x 21 (mm)
 • 188,000 VNĐ
Máng đèn thông dụng ( có chóa phản quang) - RVE60.TV

Máng đèn thông dụng ( có chóa phản quang) - RVE60.TV

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led hoặc huỳnh quang
 • 18 W
 • Thép sơn tĩnh điện, chóa inox
 • 0 giờ
 • 627 x 45 x 28 (mm)
 • 150,000 VNĐ
Máng đèn thông dụng ( có chóa phản quang) - RVE120.TV

Máng đèn thông dụng ( có chóa phản quang) - RVE120.TV

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 20 W
 • Thép sơn tĩnh điện, chóa inox
 • 0 giờ
 • 627x45x28
 • 130,000 VNĐ
tamkim


02437830549