Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Máng đèn công nghiệp

Máng trần thả ANG - R218ANG

Máng trần thả ANG - R218ANG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • T8,T10
 • 2 W
 • Thân thép sơn tĩnh điện, chóa nhôm Ý
 • 0 giờ
 • 605x300x95
 • 520,000 VNĐ
Máng trần thả ANG - R318ANG

Máng trần thả ANG - R318ANG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 605x605x95
 • 695,000 VNĐ
Máng trần thả ANG - R418ANG

Máng trần thả ANG - R418ANG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 0 W
 • Thân máng bằng thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 605x605x95
 • 820,000 VNĐ
Máng trần thả ANG - R236ANG

Máng trần thả ANG - R236ANG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Thân máng bằng thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1215x300x95
 • 695,000 VNĐ
Máng trần thả ANG - R336ANG

Máng trần thả ANG - R336ANG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1215 x 605 x 95
 • 1,075,000 VNĐ
Máng trần thả ANG - R436ANG

Máng trần thả ANG - R436ANG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1215 x 605 x 95
 • 1,300,000 VNĐ
Máng trần thả ANG - R260ANG

Máng trần thả ANG - R260ANG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 605x300x95
 • 320,000 VNĐ
Máng trần thả ANG - R360ANG

Máng trần thả ANG - R360ANG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 605x605x95
 • 480,000 VNĐ
Máng trần thả ANG - R460ANG

Máng trần thả ANG - R460ANG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 605x605x95
 • 600,000 VNĐ
Máng trần thả ANG - R2120ANG

Máng trần thả ANG - R2120ANG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1215x300x95
 • 600,000 VNĐ
Máng trần thả ANG - R3120ANG

Máng trần thả ANG - R3120ANG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1215x605x95
 • 950,000 VNĐ
Máng trần thả ANG - R4120ANG

Máng trần thả ANG - R4120ANG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1215x605x95
 • 1,100,000 VNĐ
Máng trần khoét AGG - R218AGG

Máng trần khoét AGG - R218AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 20 W
 • Thân thép sơn tĩnh điện, chóa nhôm Ý
 • 0 giờ
 • 637x330x95
 • Liên hệ
Máng trần khoét AGG - R318AGG

Máng trần khoét AGG - R318AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 20 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 637x637x95
 • Liên hệ
Máng trần khoét AGG-R418AGG

Máng trần khoét AGG-R418AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 20 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 637x637x95
 • Liên hệ
Máng trần khoét AGG - R218AGG

Máng trần khoét AGG - R218AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 20 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 637 x 330x 95
 • 535,000 VNĐ
tamkim