Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

>

Máng trần khoét AGG - R218AGG

Máng trần khoét AGG - R218AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Bóng huỳnh quang T8, T10, bóng LED T8
 • 20 W
 • Thân thép sơn tĩnh điện, chóa nhôm Ý
 • 0 giờ
 • 637 x 330 x 95
 • 535,000 VNĐ
Máng trần khoét AGG - R318AGG

Máng trần khoét AGG - R318AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Bóng huỳnh quang T8, T10, bóng LED T8
 • 20 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 637 x 637 x 95
 • 725,000 VNĐ
Máng trần khoét AGG - R418AGG

Máng trần khoét AGG - R418AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Bóng huỳnh quang T8, T10, bóng LED T8
 • 20 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 637 x 637 x 95
 • 890,000 VNĐ
Máng trần khoét AGG - R236AGG

Máng trần khoét AGG - R236AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Bóng huỳnh quang T8, T10, bóng LED T8
 • 40 W
 • Thép phủ sơn tĩnh điện, chóa nhôm Ý
 • 0 giờ
 • 1215 x 300 x 95
 • 730,000 VNĐ
Máng trần khoét AGG - R336AGG

Máng trần khoét AGG - R336AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Bóng huỳnh quang T8, T10, bóng LED T8
 • 40 W
 • Thép sơn tĩnh điện, chóa nhôm Ý
 • 0 giờ
 • 1215 x 605 x 95
 • 1,125,000 VNĐ
Máng trần khoét AGG - R436AGG

Máng trần khoét AGG - R436AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Bóng huỳnh quang T8, T10, bóng LED T8
 • 40 W
 • Thép sơn tĩnh điện, chóa nhôm Ý
 • 0 giờ
 • 1215 x 605 x 95
 • 1,350,000 VNĐ
Máng trần khoét AGG - R260AGG

Máng trần khoét AGG - R260AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Bóng huỳnh quang T8, T10, bóng LED T8
 • 10 W
 • Thép sơn tĩnh điện, chóa nhôm Ý
 • 0 giờ
 • 637 x 330 x 95
 • 335,000 VNĐ
Máng trần khoét AGG - R360AGG

Máng trần khoét AGG - R360AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Bóng huỳnh quang T8, T10, bóng LED T8
 • 10 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 637 x 637 x 95
 • 510,000 VNĐ
Máng trần khoét AGG - R460AGG

Máng trần khoét AGG - R460AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Bóng huỳnh quang T8, T10, bóng LED T8
 • 10 W
 • Thép sơn tĩnh điện, chóa nhôm Ý
 • 0 giờ
 • 637 x 637 x 95
 • 660,000 VNĐ
Máng trần khoét AGG - R2120AGG

Máng trần khoét AGG - R2120AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Bóng huỳnh quang T8, T10, bóng LED T8
 • 21 W
 • Thép sơn tĩnh điện, chóa nhôm Ý
 • 0 giờ
 • 1215 x 300 x 95
 • 630,000 VNĐ
Máng trần khoét AGG - R3120AGG

Máng trần khoét AGG - R3120AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Bóng huỳnh quang T8, T10, bóng LED T8
 • 21 W
 • Thép sơn tĩnh điện, chóa nhôm Ý
 • 0 giờ
 • 1215 x 605 x 95
 • 1,010,000 VNĐ
Máng trần khoét AGG - R4120AGG

Máng trần khoét AGG - R4120AGG

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Bóng huỳnh quang T8, T10, bóng LED T8
 • 21 W
 • Thép sơn tĩnh điện, chóa nhôm Ý
 • 0 giờ
 • 1215 x 605 x 95
 • 1,160,000 VNĐ
Máng đèn thông dụng - RVE60.TK

Máng đèn thông dụng - RVE60.TK

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • T8, T10
 • 18 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 627 x 45 x 28 (mm)
 • 112,000 VNĐ
Máng đèn siêu mỏng - RLE60.1T

Máng đèn siêu mỏng - RLE60.1T

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 18 W
 • 0 giờ
 • 627 x 53 x 21 (mm)
 • 120,000 VNĐ
Máng đèn chữ V - RMA60.2V

Máng đèn chữ V - RMA60.2V

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led hoặc huỳnh quang
 • 36 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 640 x 160 x 63 (mm)
 • 266,000 VNĐ
Máng đèn chữ V ( không bóng ) RMA120.2V

Máng đèn chữ V ( không bóng ) RMA120.2V

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led hoặc huỳnh quang
 • 72 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1240x160x63 (mm)
 • 325,000 VNĐ
tamkim


02437830549