Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn tường - Đèn gương

Đèn gương EML6018/12W

Đèn gương EML6018/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 12 W
 • chao nhựa PC
 • 30000 giờ
 • 112x450 (mm)
 • 210,000 VNĐ
Đèn tường LED EWL2069/6A,W

Đèn tường LED EWL2069/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Đế thép sơn tĩnh điện - chao nhựa PMMA
 • 30000 giờ
 • 240 x 180 x 64 (mm)
 • 199,000 VNĐ
Đèn tường LED EWL2070/6A,W

Đèn tường LED EWL2070/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Đế thép sơn tĩnh điện - chao nhựa PMMA
 • 30000 giờ
 • 240 x 180 x 64 (mm)
 • 199,000 VNĐ
Đèn tường LED EWL2071/6A,W

Đèn tường LED EWL2071/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Đế thép sơn tĩnh điện - chao nhựa PMMA
 • 30000 giờ
 • 240 x 180 x 64 (mm)
 • 199,000 VNĐ
Đèn tường LED EWL2066/6W

Đèn tường LED EWL2066/6W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Đế thép sơn tĩnh điện - chao nhựa PMMA
 • 30000 giờ
 • 240 x 180 x 64 (mm)
 • 225,000 VNĐ
Đèn tường LED EWL2067/6W

Đèn tường LED EWL2067/6W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Đế thép sơn tĩnh điện - chao nhựa PMMA
 • 30000 giờ
 • 240 x 180 x 64 (mm)
 • 225,000 VNĐ
Đèn tường nhựa ELT7046/E1

Đèn tường nhựa ELT7046/E1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 20 W
 • Vỏ bằng nhựa PC
 • 30000 giờ
 • 310x110 (mm)
 • 85,000 VNĐ
Đèn tường nhựa ELT7046/6W

Đèn tường nhựa ELT7046/6W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Vỏ bằng nhựa PC
 • 30000 giờ
 • 310 x 110 (mm)
 • 150,000 VNĐ
Đèn tường nhựa ELT7046/10W

Đèn tường nhựa ELT7046/10W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 10 W
 • Vỏ bằng nhựa PC
 • 30000 giờ
 • 310x110 (mm)
 • 170,000 VNĐ
tamkim