Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn Panel - Ốp trần LED

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim 3D - ELT8003/12W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim 3D - ELT8003/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 12 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 170x170x38
 • 215,000 VNĐ
Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim 3D - ELT8003/18W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim 3D - ELT8003/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 18 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 220x220x38
 • 300,000 VNĐ
Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim 3D - ELT8003/24W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim 3D - ELT8003/24W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 24 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 300x300x38
 • 420,000 VNĐ
Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim 3D - ELT8004/12W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim 3D - ELT8004/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 12 W
 • Hơp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 170x38
 • 215,000 VNĐ
 Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim 3D - ELT8004/18W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim 3D - ELT8004/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 18 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 220x38
 • 300,000 VNĐ
Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim 3D - ELT8004/24W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim 3D - ELT8004/24W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 24 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 300x38
 • 420,000 VNĐ
Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8006/12W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8006/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 12 W
 • hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 170x170x35
 • 135,000 VNĐ
 Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8006/18W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8006/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 18 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 220x220x35
 • 155,000 VNĐ
 Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8006/24W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8006/24W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 24 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 300x300x35
 • 240,000 VNĐ
Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8007/12W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8007/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 12 W
 • hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 170x35
 • 135,000 VNĐ
 Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8007/18W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8007/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 18 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 220x35
 • 155,000 VNĐ
 Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8007/24W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8007/24W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 24 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 240x35
 • 240,000 VNĐ
Đèn ốp Panel Led - Vỏ nhựa PC - ELT8001/15W

Đèn ốp Panel Led - Vỏ nhựa PC - ELT8001/15W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 15 W
 • Nhựa PC
 • 30000 giờ
 • 220x220x35
 • 110,000 VNĐ
Đèn ốp Panel Led - Vỏ nhựa PC - ELT8001/20W

Đèn ốp Panel Led - Vỏ nhựa PC - ELT8001/20W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 20 W
 • Nhựa PC
 • 30000 giờ
 • 220x220x35
 • 139,000 VNĐ
Đèn ốp Panel Led - Vỏ nhựa PC - ELT8002/15W

Đèn ốp Panel Led - Vỏ nhựa PC - ELT8002/15W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 15 W
 • Nhựa PC
 • 30000 giờ
 • 170x35
 • 110,000 VNĐ
Đèn ốp Panel Led - vỏ nhựa PC- ELT8002/20W

Đèn ốp Panel Led - vỏ nhựa PC- ELT8002/20W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 20 W
 • Nhựa PC
 • 30000 giờ
 • 220x35
 • 139,000 VNĐ
tamkim