Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

THIẾT BỊ GIA DỤNG

>

Đèn học sinh

Đèn học sinh EHS9012

Đèn học sinh EHS9012

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 4.2 W
 • 0 giờ
 • 160x550
 • 233,000 VNĐ
Đèn chống cận thị EHS9010/G

Đèn chống cận thị EHS9010/G

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 6 W
 • Vỏ đèn bằng nhựa
 • 30000 giờ
 • 160 x 430 (mm)
 • 350,000 VNĐ
Đèn chống cận thị EHS9010/B

Đèn chống cận thị EHS9010/B

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 6 W
 • Vỏ đèn bằng nhựa
 • 30000 giờ
 • 160 x 430 (mm)
 • 350,000 VNĐ
Đèn học sinh EHS9011/G

Đèn học sinh EHS9011/G

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Vỏ đèn bằng nhựa
 • 0 giờ
 • 183 x 400 (mm)
 • 140,000 VNĐ
Đèn học sinh EHS9011B

Đèn học sinh EHS9011B

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Vỏ đèn bằng nhựa PC
 • 0 giờ
 • 183 x 400 (mm)
 • 140,000 VNĐ
Đèn học sinh EHS9013/Y

Đèn học sinh EHS9013/Y

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 0 W
 • Nhựa PP, sắt
 • 0 giờ
 • 135x380
 • 140,000 VNĐ
Đèn học sinh EHS9013/P

Đèn học sinh EHS9013/P

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 0 W
 • Nhựa PP, sắt
 • 0 giờ
 • 135x380
 • 140,000 VNĐ
Đèn học sinh EHS9014/Y

Đèn học sinh EHS9014/Y

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 220 W
 • Nhựa PP, sắt
 • 0 giờ
 • 1300x380
 • 130,000 VNĐ
Đèn chống cận thị EHS9009/G

Đèn chống cận thị EHS9009/G

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 8 W
 • Vỏ đèn bằng nhựa
 • 30000 giờ
 • 190 x 385 (mm)
 • 520,000 VNĐ
Đèn chống cận thị EHS9009/B

Đèn chống cận thị EHS9009/B

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 8 W
 • Vỏ đèn bằng nhựa
 • 30000 giờ
 • 190 x 385 (mm)
 • 520,000 VNĐ
Đèn học sinh EHS9008/C

Đèn học sinh EHS9008/C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • E27
 • 0 W
 • Vỏ đèn bằng nhựa
 • 0 giờ
 • 160 x 380 (mm)
 • 265,000 VNĐ
ĐÈN HỌC SINH EHS9008/B

ĐÈN HỌC SINH EHS9008/B

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • E27
 • 0 W
 • Nhựa PC
 • 0 giờ
 • 160 x 380 (mm)
 • 265,000 VNĐ
ĐÈN HỌC SINH EHS9008/P

ĐÈN HỌC SINH EHS9008/P

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • E27
 • 0 W
 • Nhựa PC
 • 0 giờ
 • 80mm x 168mm
 • 265,000 VNĐ
tamkim