Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn Downlight LED

Đèn Downlight LED 3 màu ELD3016/5C

Đèn Downlight LED 3 màu ELD3016/5C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Vỏ bằng hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38 (mm)
 • 90,000 VNĐ
Đèn Downlight LED 3 màu ELD3016/7C

Đèn Downlight LED 3 màu ELD3016/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Vỏ bằng hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 120x20 (mm)
 • 105,000 VNĐ
Đèn Downlight LED 3 màu ELD3016/9C

Đèn Downlight LED 3 màu ELD3016/9C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • Vỏ bằng hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 146x20 (mm)
 • 130,000 VNĐ
Đèn Downlight LED 3 màu ELD2011/4C

Đèn Downlight LED 3 màu ELD2011/4C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 4 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38 (mm)
 • 99,000 VNĐ
Đèn Downlight LED 3 màu ELD2011/6C

Đèn Downlight LED 3 màu ELD2011/6C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38
 • 140,000 VNĐ
Đèn Downlight Led 3 màu ELD2011/8C

Đèn Downlight Led 3 màu ELD2011/8C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 8 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 126x58
 • 190,000 VNĐ
Đèn Downlight Led 3 màu ELD2011/10C

Đèn Downlight Led 3 màu ELD2011/10C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 10 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 126x58
 • 270,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2003/5C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2003/5C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Nhôm đúc, bề mặt mạ vàng
 • 30000 giờ
 • 103x41 (mm)
 • 250,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2003/7C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2003/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Nhôm đúc, bề mặt mạ vàng
 • 30000 giờ
 • 103x41(mm)
 • 280,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2004/5C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2004/5C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Nhôm đúc, mạ đồng bề mặt
 • 30000 giờ
 • 103x41
 • 250,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2004/7C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2004/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Nhôm đúc, mạ đồng bề mặt
 • 30000 giờ
 • 103x41
 • 280,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2103/5C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2103/5C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Nhôm đúc, bề mặt mạ vàng
 • 30000 giờ
 • 103x41
 • 250,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2103/7C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2103/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Nhôm đúc, bề mặt mạ vàng
 • 30000 giờ
 • 103x41
 • 280,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2104/5C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2104/5C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Nhôm đúc, mạ đồng bề mặt
 • 30000 giờ
 • 103x41
 • 250,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2104/7C

Đèn Downlight LED Classic ba màu ELD2104/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Nhôm đúc, mạ đồng bề mặt
 • 30000 giờ
 • 103x41
 • 280,000 VNĐ
Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/6A,W

Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 112x20
 • 79,000 VNĐ
tamkim