Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn Downlight LED

Đèn Downlight LED viền nhôm ba màu ELD2028/9C

Đèn Downlight LED viền nhôm ba màu ELD2028/9C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • Vỏ hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 118x82.5x42 mm
 • 136,000 VNĐ
Đèn Downlight LED viền nhôm ba màu ELD2028/7C

Đèn Downlight LED viền nhôm ba màu ELD2028/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Vỏ hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 118x82.5x42 mm
 • 113,000 VNĐ
Đèn Downlight LED viền nhôm màu ELD2026/9A, W

Đèn Downlight LED viền nhôm màu ELD2026/9A, W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • Vỏ hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 118x82.5x42 mm
 • 103,000 VNĐ
Đèn Downlight LED viền nhôm màu ELD2026/7A, W

Đèn Downlight LED viền nhôm màu ELD2026/7A, W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Vỏ hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 118x82.5x42 mm
 • 86,000 VNĐ
Downlight ba chế độ sáng ELD3030/10W

Downlight ba chế độ sáng ELD3030/10W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 10 W
 • Chao bằng nhựa PC, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 129x109x31 mm
 • 180,000 VNĐ
Đèn Downlight LED siêu mỏng 3 màu ELD3016/5C

Đèn Downlight LED siêu mỏng 3 màu ELD3016/5C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Vỏ bằng hợp kim nhôm, driver rời dễ thay thế
 • 30000 giờ
 • 112x20 (mm)
 • 90,000 VNĐ
Đèn Downlight LED 3 màu siêu mỏng ELD3016/7C

Đèn Downlight LED 3 màu siêu mỏng ELD3016/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Vỏ bằng hợp kim nhôm, driver rời dễ thay thế
 • 30000 giờ
 • 120x20 (mm)
 • 105,000 VNĐ
Đèn Downlight LED siêu mỏng 3 màu ELD3016/9C

Đèn Downlight LED siêu mỏng 3 màu ELD3016/9C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • Vỏ bằng hợp kim nhôm, driver rời dễ thay thế
 • 30000 giờ
 • 146x20 (mm)
 • 130,000 VNĐ
Đèn Downlight LED nhôm đúc 3 màu ELD2011/4C

Đèn Downlight LED nhôm đúc 3 màu ELD2011/4C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 4 W
 • Tản nhiệt nhôm, nhựa PC, driver rời
 • 30000 giờ
 • 106x38 (mm)
 • 99,000 VNĐ
Đèn Downlight LED nhôm đúc 3 màu ELD2011/6C

Đèn Downlight LED nhôm đúc 3 màu ELD2011/6C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Tản nhiệt nhôm, nhựa PC, driver rời
 • 30000 giờ
 • 106x38
 • 130,000 VNĐ
Đèn Downlight Led nhôm đúc 3 màu ELD2011/8C

Đèn Downlight Led nhôm đúc 3 màu ELD2011/8C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 8 W
 • Tản nhiệt nhôm, nhựa PC, driver rời
 • 30000 giờ
 • 116x35
 • 165,000 VNĐ
Đèn Downlight Led nhôm đúc 3 màu ELD2021/8c

Đèn Downlight Led nhôm đúc 3 màu ELD2021/8c

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 8 W
 • Chao bằng nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 116x35 mm
 • 145,000 VNĐ
Đèn Downlight Led nhôm đúc 3 màu ELD2021/6c

Đèn Downlight Led nhôm đúc 3 màu ELD2021/6c

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 6 W
 • Chao bằng nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 116x35 mm
 • 115,000 VNĐ
Đèn Downlight Led nhôm đúc 3 màu ELD2021/4c

Đèn Downlight Led nhôm đúc 3 màu ELD2021/4c

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 4 W
 • Chao bằng nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x35 mm
 • 83,000 VNĐ
Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/7A,W

Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/7A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 7 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 120x20 mm
 • 100,000 VNĐ
Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/6A,W

Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 112x20 (mm)
 • 79,000 VNĐ
tamkim


02437830549