Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Bóng đèn LED Bulb

Bóng led Bulb tản nhiệt nhôm - ELB7020/7A,W

Bóng led Bulb tản nhiệt nhôm - ELB7020/7A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • chao nhựa tản nhiệt nhôm
 • 50000 giờ
 • 60x105 mm
 • 50,000 VNĐ
Bóng led Bulb tản nhiệt nhôm - ELB7020/10A,W

Bóng led Bulb tản nhiệt nhôm - ELB7020/10A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 10 W
 • Tản nhiệt nhôm
 • 50000 giờ
 • 70x130 mm
 • 80,000 VNĐ
Bóng Led Bulb chống nước mưa ELB7026/12W

Bóng Led Bulb chống nước mưa ELB7026/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 12 W
 • Tản nhiệt hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 70x132
 • 78,000 VNĐ
Bóng Led bulb chống nước mưa - ELB7026/16W

Bóng Led bulb chống nước mưa - ELB7026/16W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 16 W
 • Tản nhiệt hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 70x146
 • 86,000 VNĐ
Bóng led bulb chống nước mưa - ELB7026/20W

Bóng led bulb chống nước mưa - ELB7026/20W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 20 W
 • Tản nhiệt hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 80x158
 • 108,000 VNĐ
Bóng led bulb chống nước mưa - ELB7026/30W

Bóng led bulb chống nước mưa - ELB7026/30W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 30 W
 • Tản nhiệt hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 100x185
 • 156,000 VNĐ
Bóng led bulb chống nước mưa - ELB7026/40W

Bóng led bulb chống nước mưa - ELB7026/40W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 40 W
 • Tản nhiệt hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 120x215
 • 205,000 VNĐ
Bóng Led Bulb chống nước mưa ELB7026/50W

Bóng Led Bulb chống nước mưa ELB7026/50W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 50 W
 • Tản nhiệt hợp kim nhôm
 • 100000 giờ
 • 140X220 mm
 • 270,000 VNĐ
Bóng Led Bulb chống nước mưa ELB7026/60W

Bóng Led Bulb chống nước mưa ELB7026/60W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 60 W
 • Tản nhiệt hợp kim nhôm
 • 100000 giờ
 • 140x240 mm
 • 295,000 VNĐ
Chóa bóng Bulb - TKLV710026/70

Chóa bóng Bulb - TKLV710026/70

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Sử dụng bóng 12W và 16W
 • 0 W
 • Nhựa PP
 • 0 giờ
 • 29,000 VNĐ
Chóa bóng Bulb - TKLV710026/80

Chóa bóng Bulb - TKLV710026/80

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Sử dụng bóng 20W
 • 0 W
 • Nhựa PP
 • 0 giờ
 • 29,000 VNĐ
Chóa bóng Bulb - TKLV710026/100

Chóa bóng Bulb - TKLV710026/100

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Sử dụng bóng 30W
 • 0 W
 • Nhựa PP
 • 0 giờ
 • 38,000 VNĐ
tamkim


hotline