Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn chuyên dụng

>

Đèn Exit

Đèn EXIT LED EXE2001C

Đèn EXIT LED EXE2001C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Viền bằng nhôm, mặt bằng kính
 • 30000 giờ
 • a:363mm; b:145mm; h:23mm
 • 240,000 VNĐ
Đèn EXIT LED EXE2001R

Đèn EXIT LED EXE2001R

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Viền bằng Nhôm nhựa
 • 30000 giờ
 • a:363mm b:145mm h:23mm
 • 240,000 VNĐ
Đèn Exit LED EXE2001L

Đèn Exit LED EXE2001L

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Viền bằng nhôm, mặt bằng kính
 • 30000 giờ
 • a:363mm b:145mm h:23mm
 • 240,000 VNĐ
Đèn EXIT LED EXE2001D

Đèn EXIT LED EXE2001D

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Viền bằng nhôm, mặt bằng kính
 • 30000 giờ
 • a:363mm; b:145mm; h:23mm
 • 240,000 VNĐ
Đèn EXIT LED EXE2001T

Đèn EXIT LED EXE2001T

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Viền nhôm và mặt kính
 • 30000 giờ
 • a:363mm; b:145mm; h:23mm
 • 240,000 VNĐ
Đèn EXIT LED EXE2002C

Đèn EXIT LED EXE2002C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Viền nhôm, mặt kính
 • 30000 giờ
 • a:363mm; b:160mm; h:20mm
 • 365,000 VNĐ
Đèn EXIT LED EXE2002R

Đèn EXIT LED EXE2002R

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Viền nhôm và mặt kính
 • 30000 giờ
 • a:363mm; b:160mm; h:20mm
 • 365,000 VNĐ
Đèn EXIT LED EXE2003C

Đèn EXIT LED EXE2003C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Viền nhôm và mặt kính
 • 30000 giờ
 • a:360mm; b:205mm; h:30mm
 • 830,000 VNĐ
Đèn EXIT LED EXE2003L

Đèn EXIT LED EXE2003L

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Viền nhôm và mặt kính
 • 30000 giờ
 • a:360mm; b:205mm; h:30mm
 • 830,000 VNĐ
Đèn EXIT LED EXE2003R

Đèn EXIT LED EXE2003R

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Viền nhôm và mặt kính
 • 30000 giờ
 • a:360mm; b:205mm; h:30mm
 • 830,000 VNĐ
Đèn EXIT LED EXE2001K

Đèn EXIT LED EXE2001K

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • 30000 giờ
 • a:360mm; b:145mm
 • 280,000 VNĐ
Đèn chỉ đường EXE2004RF

Đèn chỉ đường EXE2004RF

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 3 W
 • Thép
 • 30000 giờ
 • d:245mm ;h:35mm
 • 1,100,000 VNĐ
tamkim