Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn chuyên dụng

>

Đèn Exit

ĐÈN EXIT LED EXE2008C 1 MẶT

ĐÈN EXIT LED EXE2008C 1 MẶT

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Khung bằng nhôm định hình chắc chắn, nhẹ
 • 30000 giờ
 • 363x152x23
 • 288,000 VNĐ
ĐÈN EXIT LED EXE2008L 1 MẶT

ĐÈN EXIT LED EXE2008L 1 MẶT

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Khung bằng nhôm định hình chắc chắn, nhẹ
 • 30000 giờ
 • 363x152x23
 • 288,000 VNĐ
ĐÈN EXIT LED EXE2008R 1 MẶT

ĐÈN EXIT LED EXE2008R 1 MẶT

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Khung bằng nhôm định hình chắc chắn, nhẹ
 • 30000 giờ
 • 363x152x23
 • 288,000 VNĐ
ĐÈN EXIT LED EXE2008D 1 MẶT

ĐÈN EXIT LED EXE2008D 1 MẶT

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Khung bằng nhôm định hình chắc chắn, nhẹ
 • 30000 giờ
 • 363x152x23
 • 288,000 VNĐ
ĐÈN EXIT LED EXE2008U 1 MẶT

ĐÈN EXIT LED EXE2008U 1 MẶT

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Khung bằng nhôm định hình chắc chắn, nhẹ
 • 30000 giờ
 • 363x152x23
 • 288,000 VNĐ
ĐÈN EXIT LED EXE2008T 1 MẶT

ĐÈN EXIT LED EXE2008T 1 MẶT

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Khung bằng nhôm định hình chắc chắn, nhẹ
 • 30000 giờ
 • 363x152x23
 • 288,000 VNĐ
ĐÈN EXIT LED EXE2008C 2 MẶT

ĐÈN EXIT LED EXE2008C 2 MẶT

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Khung bằng nhôm định hình chắc chắn, nhẹ
 • 30000 giờ
 • 363x152x23
 • 352,000 VNĐ
ĐÈN EXIT LED EXE2008L 2 MẶT

ĐÈN EXIT LED EXE2008L 2 MẶT

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Khung bằng nhôm định hình chắc chắn, nhẹ
 • 30000 giờ
 • 363x152x23
 • 352,000 VNĐ
ĐÈN EXIT LED EXE2008R 2 MẶT

ĐÈN EXIT LED EXE2008R 2 MẶT

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Khung bằng nhôm định hình chắc chắn, nhẹ
 • 30000 giờ
 • 363x152x23
 • 352,000 VNĐ
ĐÈN EXIT LED EXE2008D 2 MẶT

ĐÈN EXIT LED EXE2008D 2 MẶT

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Khung bằng nhôm định hình chắc chắn, nhẹ
 • 30000 giờ
 • 363x152x23
 • 352,000 VNĐ
ĐÈN EXIT LED EXE2008U 2 MẶT

ĐÈN EXIT LED EXE2008U 2 MẶT

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Khung bằng nhôm định hình chắc chắn, nhẹ
 • 30000 giờ
 • 363x152x23
 • 352,000 VNĐ
ĐÈN EXIT LED EXE2008T 2 MẶT

ĐÈN EXIT LED EXE2008T 2 MẶT

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 2 W
 • Khung bằng nhôm định hình chắc chắn, nhẹ
 • 30000 giờ
 • 363x152x23
 • 352,000 VNĐ
tamkim


02437830549